Hvilke problemer?

Det kan være mange problemer eller utfordninger som gjør at man vil ha hjelp av en coach. Coaching kan man bruke i forhold til mål på jobb og til mål privat.  

Den viktigste motivasjonen er kanskje at man ønsker å frigjøre sine egne ressurser gjennom å handle, lære, skape og endre.

Mange ønsker endring mot noe bedre, de ønsker å finne ut hva det er , få hjelp til å finne egne verdier og til å sette nye mål.

Man kan få en oversikt over alle deler av livet og se hvor det fungerer bra og hvor man må sette inn mer fokus for at hele livet skal fungere bra.

Noen har all energi og fokus på jobben, og dermed halter familielivet. Andre har all fokus på barna og dermed halter kanskje parforholdet.

Ved coaching kan man få se helhetsbilde av livet sitt og dermed lettere finne fram til hvordan balansen kan rettes opp.

Ved hjelp av coaching kan du ta tilbake styringen av ditt eget liv.

Ved hjelp av coaching kan du fokusere på riktige områder på jobben og øke innsatsen til økt omsetning og  bedre inntjening.

 
Hvilke problemer