NLP Master Practitioner (internasjonalt godkjent sertifikat)

Startet høst 2020 , (se under tid, sted og priser til venstre i menyen)

NLP Master Practitioner er en fordypning og videreføring av NLP Practitioner.

Inneholder bland annet alt som er kommet fram i The Secret.

Den består av 4 moduler og 3 dager slik som NLP Practitioner

Nå går man inn på følgende tema:

Verdier. De er som regel ubevisste drivkrefter. Nå lærer mann hvordan man kan bevise at det er disse driverne for å kunne bruke beviset.

Metaprogrammer. Dette er bevisstgjøring av personlige egenskaper. Du vil gjenkjenne forskjellige sider av personligheten hos andre og deg selv. Noe vil du anerkjenne og noe vil du forandre. Du vil bli mer åpen for andres personlighet når du kjenner dem igjen.

Coaching . Hennes går vi mer i dybden på hvordan en mann starter coach og gjennomfører og coachingforløp. Man ser  på egen tilstand i coachingbehandlingen. Det er viktig at coachen har fullt fokus på klienten og legger vekk egen tilstand.

Sleight of Mouth . Dette er språkmønster som gir bevis på hvor presist man kan bruke språket for å skape endringer hos seg selv og andre.

Overbevisninger . Hvordan gamle overbevisninger som hindringer kan slettes og erstatte dem med nye positive.

Modellering og strategier . NLP baserer seg på at vi kan forbedre vårt tak-, serie- og håndteringsmønster gjennom modellering av andre gode modeller. NLP har avgjort hvordan de kan eksperimentere på sine områder har en god strateg for å oppnå det de vil. Disse kan vi lære og bruke. Vi kan også bevise våre egne gode strategier og overføre dem til andre steder i livet hvor vi ikke har gode oppgaver.

Vi har alle gode gode og dårlige strategier for alt vi gjør, vi er bare ikke bevise dem. Nå lærer vi å bevise oss og lærere nye for å skape i livet.

Milton modeller. Teknikker for raske endringer.

Tidsbaserte teknikker


Kvantebaserte teknikker

 Vi med klienter slik at man blir godt trent. Man praktiserer teknikkene fra NLP Practitioner, EFT (Emotional Freedom Techniquees) og The Secret