NLP Master Practitioner (internasjonalt godkjent sertifikat)

Starter opp gang 2019 (se under tid, sted og priser til venstre i menyen)

NLP Master Practitioner er en fordypning og videreføring av NLP Practitioner.

Inneholder blant annet alt som er kommet fram i The Secret.

Den består av 4 moduler a 4 dager  slik som NLP Practitioner

Nå går man  inn på følgende tema:

Verdier. De er som regel ubevisste drivkrefter. Nå lærer man hvordan man bevisstgjør seg disse drivkreftene for å kunne bruke dem bevisst.

Metaprogrammer. Dette er bevisstgjøring av personlige egenskaper. Du vil gjenkjenne forskjellige sider av personligheten hos andre og deg selv. Noe vil du anerkjenne og noe vil du forandre. Du vil bli mer åpen for andres personlighetstrekk fordi du kjenner dem igjen.

Coaching. Her går vi mer i dybden på hvordan man som coach starter og gjennomfører et coachingforløp. Man ser nærmere på egen tilstand i coachingbehandlingen.Det er viktig at coachen har fullt fokus på klienten og legger vekk egen tilstand.

Sleight of Mouth. Dette er språkmønster som gir bevissthet om hvor presist man kan bruke språket for å skape endringer hos seg selv og andre.

Overbevisninger. Hvordan gamle overbevisninger som er hindringer kan slettes  og erstatte dem med nye positive.

Modellering og strategier. NLP baserer seg på at vi kan forbedre vårt tanke-, følelse- og handlingsmønster gjennom å modellere andre meget gode modeller. NLP har sett på hvordan eksperter på sine områder har gode strategier for å oppnå det de vil. Disse kan vi lære og bruke. Vi kan også bevisstgjøre oss våre egne gode strategier og overføre dem til andre områder i livet hvor vi ikke opplever oss som helt vellykka.

Vi har alle både gode og dårlige strategier for alt vi gjør, vi er bare ikke bevisste dem. Nå lærer vi å bevisstgjøre oss dem og lærer nye for å skape i livet.

Milton modellen. Teknikker for raske endringer.

Tidsbaserte teknikker

Kvantebaserte teknikker

Her arbeider vi med klienter slik at man blir godt trent. Man praktiserer teknikkene fra NLP Practitioner, EFT (Emotional Freedom Techniquees) og The Secret