Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.
Det vi opplever gjennom sansene (nevro) setter vi ord på (lingva-språk) og vi programmerer oss til å ha en oppfatning av hva vi opplever.
Du har både et bevisst og et ubevisst sinn. Gjennom ulike bevisstgjøringsteknikker eller hypnose finner man fram til egne ressurser.

NLP er  en omfattende psykologisk og pedagogisk kunnskap om hvordan vi mennesker opplever tilværelsen, og hvordan vi danner oss vår helt personlige oppfatning av det som foregår rundt oss. Denne oppfatningen bestemmer hva vi føler, tenker og hvordan vi handler.
NLP gir en kunnskap om oss selv som gjør at vi kan bli bevisste og  kontrollere vår egen utvikling og vår egen kommunikasjon.
NLP hjelper oss til å oppdage våre ressurser. Vi kan ta disse i bruk bevisst, og takle utfordringer i hverdagen med overskudd.

NLP bevisstgjør oss slik at vi kan se mer enn en side av en sak, og dermed vil vi bli flinkere til å løse konflikter. Bevisstgjøring vil si at man henter fram ressursene fra det ubevisste sinn til det bevisste sinn, gjennom samtaler eller hypnose.
NLP har hjulpet tusenvis av mennesker til å bli bevisste seg selv og sine egne handlingsmønster. I det du er dem bevisst, kan du finne nye måter å reagere på.

NLP løser ikke alle problemer. Du opplever hverdagen med små og store hendelser som før, men du finner at du har ressurser til å møte det som er vanskelig.

Har du lært NLP, vet du hvilke spørsmål du skal stille deg selv, for å komme igjennom kriser med deg selv i behold.