Hva er sjamanisme?

For over titusener av år siden oppdaget våre forfedre over hele verden hvordan de kunne forsterke menneskelige muligheter ved å bruke sinn og ånd til healing og problemløsing. Det bemerkelsesverdige systemet av metoder som de utviklet, er i dag kjent som sjamanisme. Ordet kommer fra en sibirsk stammes ord for utøverne av praksisen. Sjamanister utmerker seg ved å foreta indre reiser til gjemte verdener som ellers er mest kjent gjennom myter, drømmer og nær-døden opplevelser.

 

I stamme samfunn vil sjamanen reise til den indre verden for å konfrontere skyggesiden, kontakte lærere og guider og gjøre indirekte healing for individ og stammen.  Vi har faktisk alle denne muligheten til healing. For å bli bevisste, må vi alle gjøre et indre arbeid, tørre se vår skyggeside, ta tilbake våre negative projeksjoner og ta kontakt med vår egen sanne, flotte, hellige natur.

Sjamanens måte er den såredes healers måte. Å være menneskelig å være såret. Sjamanens erfaringer er å være del av hverdagslivet: sirkelen av fødsel, død og gjenfødelse er en viktig indre del av vår virkelighet. Mønsteret gjentas gjennom våre liv, i det vi kontinuerlig blir født til nye erfaringer  hvor vi erfarer gamle vaner, atferdsmønster og trossystemer.

Sjamanen bruker spesielle teknikker for å komme inn i en sjamanistisk bevissthetstilstand, reiser ut av kroppen, tar kontakt med åndeguider og kraftdyr og på den måten gjør endringer i vår vanlige virkelighet gjennom å jobbe nært med naturen og kreftene i naturen. Sjamanistisk praksis og teknikker hjelper oss til på ny å komme i kontakt med oss selv og vår indre verden, med andre, med jorden og det store mysteriet vi alle er en del av. 

Hvordan foregår det i praksis i dag?

Du informerer terapeuten om det du ønsker endringer på og deretter sitter du i en stol og lytter til behagelig tromming. Terapeut gjør en indre reise for deg og det du ønsker skal endres. Når reisen er gjort får du vite hva som er hentet fram for deg og hva som vil skape endring for deg.

Det kan gjøres reiser på alle negative følelser, vonde hendelser, angst, fobier, traumer og vanskelige relasjoner. Ofte har vi opplevd vanskelige ting i barndommen som vårt indre barn fortsatt holder fast ved. Disse vanskelige opplevelsene preger oss som voksne også. Her kan vi arbeide terapeutisk og få til endringer som gjør at vi kan gi slipp på det negative og få vårt indre barn til å få tak i nye ressurser og forbedre livet i dag.

Hvor lenge varer en sjelereise?

Vi setter av en time til dette arbeidet.

Sandra Ingerman som har arbeidet med sjelereiser, som man også kaller arbeidet for, har jobbet med dette i mer enn 30 år. Hun sier at  når hun gjør reiser for klientene så får hun mange detaljer om sjeltapet som klienten har lidd. Men i tillegg får hun også tak i evnene, talentene og styrken til klientene som hun gir tilbake til dem.

Jeg har fått min utdannelse i Irland hos Martin Duffy. www.shamanismireland.com

Han har studert sjamanisme i Mongolia, Amazonas, Andesfjellene , Afrika, USA og Skandinavia.

Han får fram varme og medfølelse i sjamanismen. Han har sterke verdier når det gjelder integritet, ærlighet og åpenhet.  Han legger særlig vekt på å finne den enkeltes styrke ved å finne healing, kunnskap og visdom inni seg selv.